Digital Markedsføring, Personlig

Refleksjonsnotat fra del 1

Nå har vi nådd slutten av den første delen av dette kurset. Dette innlegget er som tittelen sier – et refleksjonsnotat. Her kommer en kort oppsummering av hva jeg har lært, og hvilke konsekvenser dette har både for meg og for samfunnsutviklingen. Jeg kommer også til å gå inn på de temaene jeg mener har vært spesielt interessante og/eller viktige. …

Continue Reading

Digital Markedsføring

Blokkjeder er mer enn bare Bitcoins

Du har nok hørt om Bitcoins og andre kryptovaluta, men vet du hva teknologien bak dem er? Og hvordan den fungerer? I dette innlegget skal jeg forklare hva blokkjeder er og hvordan denne teknologien kan brukes her i Norge. Hva er blokkjeder? Blokkjeder kan helt enkelt forklares som en lang kjede med blokker fulle av informasjon. Disse blokkene har informasjon…

Continue Reading

Uten kategori

Hvordan kan digitale markedsførere utnytte filterbobler og ekkokamre?

Filterbobler og ekkokamre er to fenomener som kan utnyttes og anvendes i digital markedsføring, men hvor etisk er det? I dette innlegget kommer jeg til å forklare hva disse fenomenene er, hvordan de oppstår og hvordan det kan anvendes innenfor markedsføring. Deretter kommer jeg til å prøve å belyse problematikken rundt dette i et forsøk på å bidra til økt…

Continue Reading

Digital Markedsføring

Plattformtjenesten som samler Oslos nisjebutikker

Denne uken har jeg fått lære mer om hva plattformtjenester er, og det er dette innlegget kommer til å handle om. Her kommer jeg også til å presentere en plattformtjeneste som driver lokalt i Oslo, og hvordan de har senket transaksjonskostnadene.  Hva er en plattformtjeneste? Når jeg nå har lest meg opp på dette har jeg funnet ut at det er…

Continue Reading

Digital Markedsføring

AR i digital markedsføring

Denne uken starter jeg med dette blogginnlegg der jeg forklarer hva AR er, og hva bruken av dette kan føre til i Norge. Her kommer jeg inn på konsekvensene dette kan ha for arbeidsplasser og et eksempel på hvordan dette kan bli anvendt i digital markedsføring.  Hva er AR? AR står for augmented reality og kan bli oversatt til «utvidet…

Continue Reading

Uten kategori

Kunstig intelligens

For dette innlegget fikk vi i oppgave å skrive et kort referat av Arne Krokan sin forelesning om kunstig intelligens, finne en relevant artikkel og skrive litt om hvorfor vi valgte den. Forelesningen ble holdt den 8. januar som del av fordypningsfaget Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania, og Krokan startet med å spille litt musikk for oss. Denne musikken hørtes ut som…

Continue Reading

Studieteknikker

Digital læring

Den første delen av kurset, Digital Markedsføring, er nå ordentlig i gang for oss. Vi starter med hovedtemaet Digital økonomi og forretningsmodeller, med Arne Krokan som foreleser. I tillegg til dette er vi så heldige at foreleserne våre ser verdien i at vi studenter lærer hvordan å lære. På grunn av dette har de brakt inn Marianne Hagelia som gjesteforeleser, og hun…

Continue Reading

Personlig

Hvordan er det å være student i koronatiden?

Jeg ønsker å starte med å konstatere at dette har vært et vanskelig innlegg å skrive. Jeg kunne blant annet velge å skrive om demotivasjon eller ensomhet som følge av ren digital undervisning, eller hvordan det har vært å legge om studievanene til rent hjemmebaserte løsninger under denne krisen. Begge alternativene jeg har nevnt har jeg følt på, men det…

Continue Reading