Digital Markedsføring,  IT

Kunstig intelligens kommer til å ta over jobbene våre

Men bruken av kunstig intelligens kommer til å skape enda flere jobber. Det kommer til å skje store endringer på arbeidsmarkedet, både i Norge og i resten av verden. Disse endringene har allerede begynt, og det er flere jobber som kommer til å forsvinne. Samtidig er det andre typer jobber som kommer til å oppstå. Spørsmålet er hva kommer til å skje med økonomien? Og kommer regjeringen til å måtte gripe inn?

Amazon

I mitt forrige innlegg skrev jeg om kunstig intelligens og tok opp Amazon Go sine matbutikker. I disse butikkene har de installert «Alexa», altså kunstig intelligens, for å veilede kunder og svare på spørsmål. De har opprettet et system basert på nye teknologiske utviklinger der kunder kan gå inn, velge seg varer og gå ut – for så å få regning sendt til Amazon Prime kontoen sin. På grunn av dette trenger ikke disse matbutikkene like mange ansatte som vanlige matbutikker. Den største butikken har fortsatt betalingstjenester i butikk og ansatte som jobber bak disk/fyller på hyllene. Likevel har de ikke like stort behov for ansatte som andre. 

Tesla

Et annen bruk av kunstig intelligens og teknologi er selvkjørende biler. Tesla er blant dem som allerede nå ligger an til å utvikle dette. Disse bilene skal klare alt fra å navigere seg selv i trafikken til å parkere uten tilsyn fra sjåfør. Enn så lenge er ikke dette ferdig utviklet, men Tesla sine seneste biler har allerede installert den grunnleggende teknologien dette krever. De satser på at når slik bruk av kunstig intelligens blir godkjent og ferdig utviklet, så kan dette lastes ned i disse bilene via en oppdatering. 

Dette kan føre til at for eksempel taxiselskaper eller kollektivtransport beveger seg over til slike biler over tid, men hva skjer med sjåførene? Dersom selvkjørende biler blir normalen og innkjøp av dem blir billigere, så blir det også mer økonomisk bærekraftig for transportsektoren å bytte over til dette.  

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bil-kjoretoy-frontrute-reise-2526127/

Hva kommer til å skje med økonomien?

PWC estimerer at den globale økonomien vil øke med 15,7 trillioner dollar innen 2030 som følge av implementering og bruk av kunstig intelligens. Dette er en økning som baserer seg på et strategisk bruk av teknologien på global basis, men hva kommer til å skje med arbeidsmarkedet? WEF, eller World Economic Forum, har i januar i år lansert det de kaller «Reskilling Revolution». Dette har de opprettet på grunn av at endringene i arbeidsmarkedet (som kommer til å skje som et direkte resultat av bruk av kunstig intelligens), innebærer at om lag 85 millioner jobber blir erstattet av denne teknologien. Likevel vil anvendelsen av kunstig intelligens skape 97 millioner jobber, men dette er jobber som kommer til å kreve et høyere nivå av ferdigheter innen teknologi. 

https://assets.weforum.org/editor/responsive_large_5DmsE2Z4o1FnGqdfPn83khVWWch7gYYRNbs1Vn97cvU.png

WEF hevder også at 50% av alle som er ansatt kommer til å trenge å utvikle ferdighetene sine for å kunne forbli i arbeid når kunstig intelligens blir en vanlig anvendelse i bedrifter. De satser på å kunne bidra til en løsning for dette ved å tilby videreutvikling av de nødvendige ferdighetene for opp til 1 billion mennesker innen 2030. Slik mener de at vi kan unngå at flere millioner står uten jobb som en konsekvens av den teknologiske utviklingen. 

Kommer regjeringen til å måtte gripe inn?

Til dette sier PWC, Elon Musk og Bill Gates «ja», men på ulikt grunnlag og med ulike diskusjoner som følge. PWC mener at tillit og åpenhet er det viktigste for at for eksempel selvkjørende biler kan bli en realitet. De begrunner dette med at slike biler krever at folk stoler på teknologien med livet på spill, og regjeringene må kunne bidra til oversikt og kontroll. Dette kan eksempelvis gjøres med lovverk, offisielle retningslinjer og lignende. 

Bill Gates derimot har sagt i et intervju med Quartz at på grunn av jobbene som blir tatt over av robotikk og kunstig intelligens, så bør bedriftene betale mer i skatt. Han begrunner dette med at stater kommer til å miste skatteinntekt som følge av at jobbene blir erstattet. Her kan det diskuteres at dog vi kanskje mister 85 millioner jobber, så oppstår det 97 millioner jobber. De nye jobbene kommer mest sannsynlig til å betale bedre da de ansatte trenger mer kursing/utdannelse for å kunne få dem. Dette betyr i og for seg en økning i skatteinntekt i sin helhet, men fra et økonomisk standpunkt går statene i tap av potensiell inntekt. 

Elon Musk har også tatt del i denne debatten og hevder at regjeringene kommer til å måtte bidra med økonomisk støtte for de resterende som mister jobben og ikke får videreutdannet seg. Her kan langsiktighetsperspektivet diskuteres. I hvor lang tid er det økonomisk bærekraftig for regjeringer å gi økonomisk støtte til den mengden mennesker som kan miste jobbene sine? Bør regjeringer heller være føre var og implementere tiltak for å forebygge dette? Et tiltak kan være at regjeringen subsidierer høyskoler og universiteter slik at høyere utdannelse innen teknologifag blir mer tilgjengelig for de neste generasjonene studenter og ferdigutdannede som ønsker å implementere dette inn i egen utdanning. 

Avslutning:

Kunstig intelligens kommer til å ta over flere funksjoner på arbeidsmarkedet, men enda flere jobber vil oppstå og den globale økonomien kan øke med mange trillioner dollar. Jeg tenker at dette kommer til å være avhengig av hvordan kunstig intelligens blir implementert / anvendt, og hvor mye regjeringer velger å involvere seg i markedene der dette er aktuelt. Slik jeg ser det kan det umulig skade å ta noen ekstra fag innen teknologi, da videreutviklingen av kunstig intelligens ikke kommer til å avta og dette kan bli avgjørende for mange. 

Referanseliste:

https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=16008589011

https://medium.com/innovation-machine/artificial-intelligence-3c6d80072416

https://www.beyond.ai/news/artificial-intelligence-creates-more-jobs/#

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html

https://www.reskillingrevolution2030.org/reskillingrevolution/index.html

https://www.weforum.org/agenda/2020/10/dont-fear-ai-it-will-lead-to-long-term-job-growth/

https://www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/10/27/us-lost-over-60-million-jobs-now-robots-tech-and-artificial-intelligence-will-take-millions-more/?sh=4357a1251a52

Bilder hentet fra:

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/bil-kjoretoy-frontrute-reise-2526127/

https://assets.weforum.org/editor/responsive_large_5DmsE2Z4o1FnGqdfPn83khVWWch7gYYRNbs1Vn97cvU.png

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *