Digital Markedsføring,  IT

Hvordan kan digitale markedsførere utnytte filterbobler og ekkokamre?

Filterbobler og ekkokamre er to fenomener som kan utnyttes og anvendes i digital markedsføring, men hvor etisk er det? I dette innlegget kommer jeg til å forklare hva disse fenomenene er, hvordan de oppstår og hvordan det kan anvendes innenfor markedsføring. Deretter kommer jeg til å prøve å belyse problematikken rundt dette i et forsøk på å bidra til økt bevissthet rundt dette med digitale spor. 

Filterbobler og ekkokammer enkelt forklart: 

Store norske leksikon definerer en filterboble som: «en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper». Med andre ord, så er det så utrolig mye informasjon på internett at når du søker på noe så får du opp det algoritmene bak dette tror er mest relevant for deg. 

En videreføring av dette er ekkokammer. NDLA har definert ekkokamre som: «en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset gruppe». Et eksempel på dette er at dersom du søker på og klikker deg inn på nettsider om spesifikke, politiske synspunkter, så kan Facebook anbefale deg grupper som omhandler dette. Det som kan skje her er at informasjonen som blir presentert behøver ikke å være sann, men den passer til dine egne synspunkter og av likesinnede mennesker. 

Eli Pariser har skrevet en bok om filterbobler og effektene av dem kalt – The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding From You. Han har også snakket om dette i en TedTalk vist i videoen under. Lenke til denne finnes her.

Hvordan oppstår filterbobler?

Det er utrolig mye informasjon på internett, og når vi gjør et søk så kan ikke søkemotorene vise alt på en gang. På grunn av dette har algoritmene bak dette fått som hensikt å vise brukerne det som er mest relevant for dem. Denne anvendelsen av slike algoritmer gjør det mulig for bedrifter å vise oss de mest relevante annonsene. Hvor relevant det er kan bergenes ut fra våre digitale spor i form av hva vi søker på, hva vennene på sosiale medier liker, hvem / hva vi følger osv.

Markedsføring via filterbobler:

Markedsføring basert på filterboblene skjer allerede. Du har mest sannsynlig opplevd at du har søkt på eller likt bilder av en spesifikk gjenstand, for så å få annonser for denne gjenstanden eller variasjoner av den på sosiale medier. Som nevnt ovenfor, så skjer dette fordi algoritmene er satt til å vise brukerne informasjon og annonser som relevant for dem. 

Jeg ønsker å vise denne videoen vist nedenfor avsnittet igjen, men nå med ny hensikt. Jeg har tidligere lagt den ut i innlegget mitt om AR, men nå ønsker jeg å fokusere mer på den siste delen av videoen. Her sier de at de holder på å utvikle teknologiske løsninger som gjør det mulig å «prøve på» og kjøpe produkter via annonser, uten å bli sendt videre til nettbutikker. Altså er dette en videreutvikling av de personaliserte annonsene vi allerede har. Dette kan bistå bedrifter i å selge flere produkter per kjøp, og med det blir markedsføringen av produkter mer interaktiv. Videre kan dette også påvirke hvordan markedsføring blir i senere år. Dette er et eksempel på hvordan filterbobler kan bli utnyttet, og hvorfor det er lurt å være obs på at dette skjer. 

Lenke til denne videoen finner du her.

Det etiske spørsmålet rundt dette viser til brukernes bevissthet over egne digitale fotspor versus markedsføreres bevissthet rundt dette. Søkemotoroptimalisering (SEO) og søkemotormarkedsføring (SEM) er én ting, her blir det lagt hovedvekt på nøkkelordene du søker på, mens dette går inn på alle de digitale fotsporene (og dette inkluderer venners digitale fotspor). Dette er en måte å markedsføre produkter og tjenester som passer tilnærmet perfekt inn i filterboblen brukerne har skapt, uten at brukerne nødvendigvis vet at det skjer. Det første spørsmålet jeg har vedrørende dette er: «er dette moralsk riktig?» og det andre er: «hvilke konsekvenser kommer dette til å ha for de neste generasjoners barn/tenåringer?». I hvor stor grad kommer unge mennesker til å være bevisste rundt dette? For ikke å glemme evnen til å tenke kritisk når de ser annonser som i høy grad matcher med hva vennegruppen har søkt på. 

Avslutning:

Ved et enkelt søk kan man lett finne artikler angående hvordan disse fenomenene kan påvirke politisk sett. På grunn av dette valgte jeg å fokusere mer på markedsføringsaspektet. Det kommer til å skje videre utvikling innenfor dette, men mitt ønske er som nevnt ovenfor å bidra til økt bevissthet overfor annonsene vi ser og hvordan vi velger å samhandle med dem. Jeg håper jeg har nådd det målet og at lesere av dette innlegget velger å følge med på utviklingen som skjer nå og senere. 

Referanser:

https://snl.no/filterboble

https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

https://snl.no/algoritme

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

4 Comments

Leave a Reply to Nina Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *