IT

Blokkjeder er mer enn bare Bitcoins

Du har nok hørt om Bitcoins og andre kryptovaluta, men vet du hva teknologien bak dem er? Og hvordan den fungerer? I dette innlegget skal jeg forklare hva blokkjeder er og hvordan denne teknologien kan brukes her i Norge.

Hva er blokkjeder?

Blokkjeder kan helt enkelt forklares som en lang kjede med blokker fulle av informasjon. Disse blokkene har informasjon i form av egne koder som er unike for de enkelte blokkene, og dette knytter dem sammen med blokken før og etter dem. Med andre ord går informasjonen i “arv” fra blokk til blokk.

På grunn av dette kodebaserte oppsettet og informasjonsdelingen mellom blokkene, er blokkjeder resistente mot informasjonsendring. Altså kan ikke informasjonen i én blokk endres uten at informasjonen i de etterfølgende blokkene også endres. I praksis er det vanskelig å endre så mye informasjon i flere påfølgende blokker. Dette er grunnelementet som gjør at blokkjeder er sikre og egnet til situasjoner der det er mangel på tillit til den som administrerer informasjonen, men det er mer.

Bitcoin, Digital Valuta, Cryptocurrency, Kontanter
Bildet er henter her.

Hvordan administreres informasjonen i blokkjeder?

Blokkjeder har ikke bare én administrator, men heller et distribuert «peer-to-peer nettverk». Det er mange servere som har identiske kopier av «regnskapsboken», eller da en oversikt over de digitale transaksjonene både innad blokkjeden og nye tillegg. Disse står også ansvarlig for å verifisere om ny informasjon er riktig. Problemet med dette ligger i at alle serverne ikke nødvendigvis får informasjonen samtidig, men dette har blitt løst med en konsensus-algoritme. Et eksempel på en slik algoritme er Bitcoin sin «proof-of-work». Her er det opp til den serveren som kan bevise at så og så mye regnekraft har blitt brukt for å verifisere at transaksjonen er ekte. Dette gjør at alle de digitale transaksjonene som skjer i en blokkjede er verifiserbare, og øker sikkerheten vedrørende bruk av denne teknologien. 

Hvordan kan blokkjeder bli brukt i Norge?

Hilde Lovett har skrevet en artikkel i Teknologirådet der hun går inn på dette temaet. Ett av punktene hun har presentert er blant annet offentlige registre. Her poengterer hun at sikkerheten og krypteringene av informasjon innenfor blokkjeder gjør at denne teknologien er ideell å bruke for å håndtere eierskap og verdipapirer. Eksemplet hun tar opp er at staten kan etablere blokkjeder for å dokumentere eksempelvis førerkort eller vitnemål på en sikker måte. 

Deloitte har også krevet om dette og tatt opp at blokkjeder kan være en muliggjørende teknologi for sikker tilgang for aktører til eksempelvis helsedata. Her kan leger og sykepleiere få tilgang til pasienters helsedata på en trygg måte, og pasienter kan kontrollere hvem de ønsker å dele dataen sin med og hvordan denne skal kunne anvendes. 

Det er flere eksempler på hvordan blokkjeder kan brukes i Norge, men det er også noen utfordringer med dette. På grunn av denne teknologiens oppbygging vedrørende administrasjon av informasjon, så kan det være vanskelig å identifisere hvem som står bak. Ved eksempelvis hvitvasking av penger med bruk av blokkjeder, så har ikke politiet de nødvendige verktøyene for å finne ut av hvem som er gjerningsmannen. De kan se de åpne mønstrene i blokkjeden, men ikke mer.

Avslutning:

Som med mye annet, så er det både muligheter og utfordringer ved bruk av blokkjeder. Det er mer enn bare kryptovaluta og dersom dette blir tatt i bruk kan det bli store endringer vedrørende distribusjon av informasjon. Jeg synes at dette er en spennende teknologi, og anbefaler alle lesere å følge med på dette temaet de neste par årene.

Referanser:

https://snl.no/blokkjede

https://www.tek.no/nyheter/guide/i/K3lEw4/alt-du-trenger-aa-vite-for-aa-skjoenne-blokkjeder-og-litt-til

https://snl.no/peer-to-peer-arkitektur

https://snl.no/Bitcoin

https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

Lenke til bildet:

https://pixabay.com/no/vectors/bitcoin-digital-valuta-3163494/

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *