• Sosial Kommunikasjon

    I hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso?

    I dette innlegget kommer jeg til å fortelle litt om hva bærekraft er, med FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt, og deretter går jeg inn på i hvilken grad Nespresso forholder seg til disse. Alt dette blir basert på hva som er mulig å se «fra utsiden», altså på Nespresso sine egne sider.  Hva er FN sine bærekraftsmål?  Det er fort å kun tenke på miljøet når man hører ordet «bærekraft», men FN sine bærekraftsmål dekker også økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene deres er en arbeidsplan de, i samarbeid med flere land rundt om i verden, har utarbeidet for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne…

  • Sosial Kommunikasjon

    Kundereisen til Nespresso

    I dette første innlegget kommer jeg til å fokusere på kundereisen til Nespressos målgruppe, og basere dette på forbrukeratferd og medievaner. Først kommer jeg til å gi litt informasjon om videre blogginnlegg, samt hva jeg gjør nå, og deretter forklarer jeg de ulike begrepene før jeg til slutt skriver om selve kundereisen.  Litt informasjon  I dag har vi offisielt startet med del 2 av valgfaget, Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Denne delen handler om sosial kommunikasjon, og her kommer vi til å ha et bærekraftperspektiv gjennom hele denne delen. Cecilie Staude er foreleseren vår, og forslagene til blogginnleggene vi skal skrive er mer casebaserte enn tidligere. På grunn av dette kommer mange…