Sosial Kommunikasjon

I hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso?

I dette innlegget kommer jeg til å fortelle litt om hva bærekraft er, med FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt, og deretter går jeg inn på i hvilken grad Nespresso forholder seg til disse. Alt dette blir basert på hva som er mulig å se «fra utsiden», altså på Nespresso sine egne sider. 

Hva er FN sine bærekraftsmål? 

Det er fort å kun tenke på miljøet når man hører ordet «bærekraft», men FN sine bærekraftsmål dekker også økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene deres er en arbeidsplan de, i samarbeid med flere land rundt om i verden, har utarbeidet for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne arbeidsplanen finnes det hele 17 bærekraftsmål og 169 delmål. Arbeidsplanen legger føringer for regjeringer, næringslivet og for sivile, men i dette innlegget kommer jeg til å fokusere på næringslivet med Nespresso som eksempel. 

Mer informasjon om de ulike målene er å finne her

Illustrasjonen er hentet her.

I hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso? 

Nespresso har utarbeidet en egen seksjon på nettsiden sin som de har dedikert til bærekraft. Her går de ikke inn på de direkte målene FN har satt, men heller egne tiltak og samarbeidspartnere, deriblant Fairtrade. 

Kaffe er øverst på listen over råvarer med høyest risiko for brudd på menneske – og arbeidstakerrettigheter vedrørende produksjonen og arbeidsforholdene rundt den. Dette er også en av utfordringene Fairtrade prøver å møte i lys av FN sine bærekraftsmål. Kaffe som er merket med Fairtrade kommer fra bønder som er del av bondekooperativ og ofte får bedre inntekt. I tillegg er disse kooperativene i dialog med Fairtrade vedrørende muligheter for vekst som kan bidra til mer stabil inntekt og bedre arbeidsvilkår. 

På Nespresso sine produktsider fant jeg derimot ut at 1 av 39 kaffekapsler på Vertuo sin side var fairtrademerket. Blant de originale kaffekapslene var 1 av 44 fairtrademerket. Resten av kaffekapslene var ikke merket bortsett fra to stk som var merket som organisk. Her er det mulig å still spørsmålet på nytt, «i hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso?». Fairtrade er bare en samarbeidsparter og en mulighet, men bør bedrifter fronte at de har fairtradmerkede produkter for så å bare kunne vise til 2 av 82? 

Dette partnerskapet går til dels inn under bærekraftsmål 1 – utrydde fattigdom, da en del av jobben Fairtrade jobber for er å kunne gi kaffebønder en stabil inntekt som er høyere enn normalen i denne bransjen. Hvorvidt 2 av 82 kaffekapsler med denne samarbeidspartneren er “nok” er en annen sak, men Nespresso har flere samarbeidspartnere og de har opprettet et eget fond for å kunne ta dette videre.

Et annet partnerskap de har er med IFC, International Finance Corporation. Med dem har de lansert NSIF, Nespresso Sustainabillity Innovation Fund, som fasiliteter videre investeringer i bærerkraftig utvikling. Blant dette har de investert 3 millioner dollar i Øst-Afrika via et partnerskap der. Disse pengene har gått til å plante trær som kan skygge for kaffeplantene, frø og teknisk assistanse. Dette prosjektet er også ment for å bidra til å styrke de lokale bøndene slik at de ikke opplever store skader som følge av klimautfordringer. Mer informasjon om dette finnes her

Dette partnerskapet og fondet kan knyttes opp til bærekraftsmål 3 – utrydde sult. Da det riktignok ikke er matproduksjon eller sult det er snakk om her, så er bærekraftig jordbruk del av dette. Dette innebærer å styrke evnen til tilpasning i klimaendringer, og dette sammen med stabile inntekter fører til at kaffebønder ikke må sulte som følge av fattigdom.

De siste bærekraftsmålene jeg ønsker å ta opp her er først og fremst bærekraftsmål 17. Dette bærekraftsmålet omhandler det å samarbeide for å nå målene. Om ikke annet, så har Nespresso gått inn i flere partnerskap for å kunne bidra til å nå disse målene. Dette innebærer at Nespresso nå tilbyr resirkulerbare kaffekapsler i flere land, og de har fokus på økonomisk vekst. Dette går inn under bærekraftsmål 12 – ansvarlig forbruk og produksjon, samt bærekraftsmål 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Oppsummering

Jeg kan ikke si stort om hvordan denne bransjen kommer til å se ut om 5 eller 10 år til annet enn at det kommer til å bli økt press vedrørende bærekraft. Dette gjelder både potensielle klimaendringer og kaffebønder arbeidsvilkår. Likevel har Nespresso opprettet samarbeid og partnerskap for å kunne bidra til å nå disse målene, og har med det bærekraft integrert i bedriften. Hvorvidt det de gjør er nok eller målbart er en annen sak, men tiltakene er der.

Referanser:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

https://sustainability.nespresso.com/?categorie=big-picture

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sosialt-ansvar/laer-om-hoyrisikoprodukter/mat-og-drikke

https://www.fairtrade.no/finn-produkter/produktkategorier/kaffe.html

https://www.nespresso.com/no/no/order/capsules/vertuo

https://www.nespresso.com/no/no/order/capsules/original

https://sustainability.nespresso.com/financial-partnerships-for-amplifying-impact

https://sustainability.nespresso.com/?categorie=partnerships-impact

Illustrasjon:

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *