• Sosial Kommunikasjon

    Konsernet anklaget for barnearbeid, men bærekraftig markedsføring i datterselskapet?

    Jeg har valgt å skrive dette innlegget, fordi del av eksamensoppgaven jeg har nå omhandler en virksomhet og bærekraft. Virksomheten vi valgte var Nespresso, som er eid av Nestlé konsernet. Inspirasjonen for innlegget er det nåværende søksmålet mot Nestlé der de blir anklaget for bruk av barnearbeid.  Barnearbeid og hvorfor det er vanskelig å stoppe Barnearbeid kort forklart er arbeid utført av barn innenfor rammene av en virksomhet. Til tross for at dette har blitt i forbudt per barnekonvensjonen (FN), samt menneskerettsloven, så skjer det enda. I flere land blir fortsatt barnearbeid sett på som en viktig, effektiv og billig forutsetning for den økonomiske utviklingen (da også spesielt i familiedrevet virksomheter).  En grunn til…