Sosial Kommunikasjon

Konsernet anklaget for barnearbeid, men bærekraftig markedsføring i datterselskapet?

Jeg har valgt å skrive dette innlegget, fordi del av eksamensoppgaven jeg har nå omhandler en virksomhet og bærekraft. Virksomheten vi valgte var Nespresso, som er eid av Nestlé konsernet. Inspirasjonen for innlegget er det nåværende søksmålet mot Nestlé der de blir anklaget for bruk av barnearbeid. 

Barnearbeid og hvorfor det er vanskelig å stoppe

Barnearbeid kort forklart er arbeid utført av barn innenfor rammene av en virksomhet. Til tross for at dette har blitt i forbudt per barnekonvensjonen (FN), samt menneskerettsloven, så skjer det enda. I flere land blir fortsatt barnearbeid sett på som en viktig, effektiv og billig forutsetning for den økonomiske utviklingen (da også spesielt i familiedrevet virksomheter). 

En grunn til at barnearbeid er vanskelig å stoppe er – fattigdom. Dersom foreldrene har gjeld eller ikke råd til å betale for levekostnadene ene og alene, så blir barna sendt ut til å arbeide. I tillegg til dette, så har Didrik Søderlind (på vegne av forskning.no) skrevet en artikkel vedrørende globaliseringens påvirkning på barnearbeid der de presenterer forskning gjort av Elias Dinopoulous og Laxiun Zhao. To hovedpunkter som blir presentert her er: 1 – «når voksen, ufaglært arbeidskraft utvandrer fra fattige til rikere land for å søke arbeid, gir det mer barnearbeid i det fattige landet», og 2 – «offentlige forsøk på å bedre barnearbeidernes situasjon, som å subsidiere maten og gi tilskudd til lønningene deres, førte til at det ble flere barnearbeidere. Grunnen var at disse støtteordningene gjorde barn til enda billigere arbeidskraft».

Enkelt oppsummert: mangel på voksen arbeidskraft, fattigdom og behovet for billig arbeidskraft gjør det vanskelig å sette en direkte stopper for barnearbeid. Det finnes derimot mange organisasjoner (eksempelvis Redd Barna) som aktivt jobber for å sette en stopper for barnearbeid. Det finnes også flere meninger rundt hvordan dette kan stoppes, blant dem har Etisk Handel Norge en artikkel der de skriver at det er bedrifters ansvar å stanse barnearbeid. Denne artikkelen går hovedsakelig inn på hvordan det er bedrifters ansvar å velge etisk når de velger leverandører, men at forbrukere også kan ta dette valget ved å sjekke hvor varene deres kommer fra. 

Nestlé vs. IRA

Her ønsker jeg å starte med hva man kan finne på Nestlé sin egen nettside. Først og fremst presenterer de en «cocoa plan» der de viser til at ved å hjelpe bønder med hvordan de fører gårdsbruket sitt, så kan de bedre bøndenes økonomi og dermed liv. I tillegg sier de at kvinner og barns utdanning også bedres via deres tiltak. 

Illustrasjonen er lånt fra Nestlé sin side, og finnes her.

De presenterer også deres siste evaluering fra FLA (Fair Labour Association, 2018-2019) her oversatt til norsk: 

«Vi er veldig klar over hvor vanskelig det er å løse et vedvarende og systemisk spørsmål som barnearbeid. Vår forskning på Nestles kakaoforsyningskjede i Cote d’Ivoire belyser både årsakene til barnearbeid og bekrefter Nestles investering i overvåking og utbedring. Det er ikke noe lett svar, men denne rapporten utvider vår forståelse av hvordan bærekraftige, samfunnsbaserte tiltak driver bevisstheten om barnearbeid, og skaper miljøer som fremmer skoledeltakelse og deltakelse av voksne arbeidsstyrker – begge viktige aktiviteter som kan føre til reduksjon av barnearbeid.” – Sharon Waxman, FLAs konsernsjef. 

Dette kommer i motsetning til 2015, da FLA fant ut av blant de 260 kakaogårdene Nestlé hadde så var 56 arbeidere under 18. I tillegg til dette var 27 av dem under 15 år. 24 av disse var også ansatt som del av familien, og FLA fant ut av til tross for at Nestlé hadde skapt bevissthet om at de ikke ønsket barnearbeid så hadde ikke gårdsbrukene blant annet utarbeidet systemer for å verifisere alder. 

Nå i 2021 blir likevel Nestlé saksøkt, sammen med Hershey og Mars. Her har 8 barn stått frem og hevdet at de ble tvunget til å arbeide på disse gårdsbrukene uten å få betalt for det. De blir nå presentert av IRA (International Rights Advocates), og det er første gang et slikt søksmål skjer mot sjokoladegigantene i USA sitt rettssystem. Dette står i strid med Nestlé sine utsagn vedrørende barnearbeid i egne gårdsbruk. Saken er pågående, og Nestle har kommentert dette vedrørende søksmålet: 

Barnearbeid er uakseptabelt og strider mot alt vi står for. Nestlé har eksplisitte retningslinjer mot det og er urokkelig i vårt engasjement for å avslutte det. Vi er fortsatt forpliktet til å bekjempe barnearbeid i kakaoforsyningskjeden og ta opp de grunnleggende årsakene som en del av Nestlé Cocoa Plan og gjennom samarbeid. ” 

De har også sagt at søksmålet: «ikke fremmer det delte målet om å få slutt på barnearbeid i kakaoindustrien». Hele saken kan leses her.

Fra et markedsføringsperspektiv, så er slike søksmål skadelig for bedriften når de har markedsført egen bærekraft. Som nevnt ovenfor, så er søksmålet pågående og ingenting er avgjort enda. På et personlig plan mener jeg at når et konsern blir saksøkt på et såpass offentlig plan, samtidig som at datterselskapet (Nespresso) har i høy grad fokusert på bærekraft, så blir dette en motsetning. Datterselskapet og konsernet har riktignok ikke helt samme ledelse (og ulike produkter), men på overordnet nivå står de sammen vedrørende FN sine bærekraftsmål. 

Avslutning

Det er vanskelig å sette en direkte stopper for bruken av barnearbeid, men det er flere tiltak som både bedrifter og forbrukere kan ta. Jeg vet ikke om Nespresso har blitt direkte påvirket av konsernet sitt søksmål, men det kan påvirke tilliten forbrukere har til konsernet og datterselskapene som helhet. Hvorvidt dette søksmålet «ikke fremmer det delte målet om å få slutt på barnearbeid i kakaoindustrien» kan diskuteres, men i kaffeindustrien har det ikke kommet frem søksmål vedrørende barnearbeid i de senere årene. 

Referanser:

Illustrasjon:

https://www.nestle.com/ask-nestle/human-rights/answers/nestle-child-labour-supply-chains

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *