Digital Markedsføring

Utvid nettverket ditt gjennom LinkedIn

Det er mange stillinger som ikke blir lagt ut, i stedet blir et stort antall ansatt via nettverket sitt. På grunn av dette er det en fordel å vite hvordan man kan utvikle eget nettverk. Dette kan innebære alt fra dem man møter via en studieretning, tidligere arbeidsplasser eller direkte networking via LinkedIn. For dette blogginnlegget måtte vi ta for oss First Round sitt kurs: Networking Basics. I stedet for å bare gjengi hva kurset handler om, så kommer jeg til å presentere en handlingsplan for hvordan du kan gå frem for å utvide nettverket ditt via LinkedIn.  

Bildet er hentet her.

Din profesjonelle identitet

I dette kurset viser Pesek til at det er viktigst å først vite hvem du er og hva du ønsker å oppnå når du utvikler nettverket ditt, før du går i gang. Han viser også til at LinkedIn er viktig, men går ikke inn på hvordan profilen kan optimaliseres.

Det finnes derimot flere ressurser på nett med veiledning for hvordan du kan fylle den ut best mulig. Noen av disse er: Expert Academy, TopResume og CultivatedCulture. Disse ressursene viser til punkter du kan ta tak i slik at profilen din skiller seg ut på LinkedIn, og det kan være bra å ha i bakhodet før du går frem med å aktivt utvide nettverket ditt. 

Ressursene jeg har vist ovenfor viser til din profesjonelle identitet utad, men First Round sitt kurs går som sagt den andre veien. Her fremmer de tre punker som er like viktig (om ikke mer) når du går frem for å skape en profesjonell identitet. Disse er: interesser, styrker og vekst.

Interesser: Hva er interessant for meg? Hvor interessant er dette for meg? Vil jeg holde meg motivert for denne jobben selv når det kan bli litt tøft?

Styrker: Vil mine eksisterende styrker ha verdi her og gi meg muligheten til å påvirke positivt?

Vekst: Hvilke nye egenskaper kan jeg utvikle her? Hva gir dette meg? I hvilken ny omkrets ønsker jeg å være?

Finn relevant nettverk via LinkedIn

Den neste modulen i dette kurset skiller mellom hvem som er relevante for hva du ønsker å oppnå og ikke. Her kommer søkeverktøyet til LinkedIn inn og filterne gjør det letter å finne folk basert på ulike kriterier. For å kunne lage noen skiller, har Pesek utarbeidet noen kategorier.

Perfect overlap: Her er det flere likheter, eksempelvis studieretning / -sted. For meg vil dette være noen som har studert HR og Personalledelse ved Høyskolen Kristiania, men dette er ikke nødvendigvis det «perfekte» overlappet for meg. Jeg kommer til å gå videre innenfor IT og digitalisering etter bachelorgraden min, og for min del ønsker jeg å komme i kontakt med noen som har bakgrunn innenfor dette fremfor ren HR. Med andre ord blir det basert på hva du kommer frem til i løpet av avsnittene ovenfor. 

Great overlap: Dette kan eksempelvis være noen som har studert samme fagområde, men annen studieretning. Dersom vi følger mitt eksempel kan det være noen som har studert HR og organisasjonspsykologi eller HR og digitalisering osv. 

Similarities: Dette kan være noen som har studert det samme som deg eller noe liknende innenfor samme fagområde. For meg kan dette være noen som har studert et eller annet relatert til HR på en annen skole eller IT.

Someone interesting: Her er det snakk om noen du ikke nødvendigvis har noe til felles med, men som gjør eller har gjort noe interessant for deg. 

Uansett er det lurt å lage en oversikt over hva slags nettverk du ønsker, hva du ønsker å oppnå med å kontakte disse menneskene og hvordan du går frem for å kontakte dem. 

Hvordan kontakte noen på LinkedIn

Videre i kurset tar Pesek for seg hva du bør tenke over når du kontakter noen på LinkedIn og hvordan du bør gå frem. Han sier at ved å gå frem via LinkedIn så er det større sannsynlighet for å kunne klare å komme i kontakt enn ved å eksempelvis sende en e-post. Først og fremst fordi LinkedIn er en sosial plattform og det kan kreve mer å finne frem til e-postadresser enn profiler. En e-post er riktignok mer personlig enn en melding og blir gjerne sjekket oftere, men det kommer igjen an på hva målet er når du bygger opp nettverket ditt. 

Hva du bør ha i bakhodet når du går frem:

Empati: Prøv å se ting fra perspektivet til personen du oppsøker. Ville du hatt en negativ reaksjon på å bli spurt om råd fra noen andre? Mest sannsynlig ikke, men husk at de du kontakter mest sannsynlig er opptatte med sitt.

Respekt: Som nevnt ovenfor, respekter tiden deres og tiden du ønsker at de bruker på deg. Den enkleste huskeregelen er å bare behandle dem slik du selv ønsker å bli behandlet. 

Interesse: Få frem at du er interessert i hva de gjør / har gjort for å komme der de er i dag. Gjerne at du ønsker å lære fra dem, mest sannsynlig har de mange gode råd som kan være viktige for hva du ønsker å gjøre. 

Takknemlighet: Dette går litt under respekt, men vis at du er takknemlig for tiden de bruker og innsikten de har.

Relevans: Forklar hvorfor de er relevant for deg, hvorfor du kontaktet dem og hvordan samtalen mellom dere er nyttig for deg.  

Kort oppsummert går dette på at du bør kunne forklare hvem du er, hvorfor du kontakter dem og hva du ønsker av denne personen. Ønsker du en mentor over lenger tid? Ønsker du innsikt i et fagområde du er interessert i? Ønsker du tips og triks når de gjelder rekrutteringsprosesser innen en spesifikk bransje?

Illustrasjonen er hentet her.

Åpne for samtale

Etter du har fått kontakt med en person, så blir neste steg å åpne for samtale. Først og fremst blir å koordinere litt. Når passer det for begge? 15 eller 20 minutter? Hvilken kanal bruker dere? Det viktigste her er å være fleksibel, ta initiativ og ha respekt for tiden deres. 

Deretter blir det å navigere samtalen. Her er det forutsatt at du har avklart hvem du er, hvorfor du kontakter dem og hva du ønsker å få ut av samtalen. En god måte å unngå at samtalen blir stillestående er å gjenta avklaringen dersom det har gått litt tid siden du først tok kontakt og frem til samtaletidspunktet. Eventuelt kan du introdusere deg selv og bakgrunnen din, og så gå over til å stille spørsmålene du ønsker å få svar på. Ikke glem å opptre profesjonelt, vis interesse og vær genuin med måten du går frem. 

Sist, men ikke minst – gjør grundig forarbeid. Sjekk ut hva de har oppnådd, hva arbeidsstedet deres (dersom relevant) har gjort den siste tiden og på hvilken måte denne personen tok del i det arbeidet. Dersom du ikke finner informasjon om den siste biten, så kan dette også være et interessant spørsmål å stille dem hvis du finner arbeidet spennende. Dersom du ønsker å bygge en langvarig relasjon med denne personen, så skader det ikke å sende en melding i etterkant der du takker for tiden og samtalen. 

Avsluttende ord

Det er mange måter man kan gå frem på, men dersom du ønsker en grundigere innføring så anbefaler jeg kurset til First Round. De utvikler fortsatt flere kurs, så dette kan være en bra side å følge med på. Uansett synes jeg (og sikkert mange andre) at det å drive med networking kan oppleves som ubehagelig i starten, men jeg har full tro på at det kan komme mye bra ut av det og det er en viktig ferdighet å kunne ta med seg videre. 

Referanser:

First Round: https://first-round.teachable.com

Expert Academy: https://www.youtube.com/watch?v=zd4ALKv8Das

Top Resume: https://www.topresume.com/career-advice/10-ways-to-create-a-winning-linkedin-profile

Cultivated Culture: https://cultivatedculture.com/linkedin-profile-tips/

Bilder:

https://pixabay.com/no/photos/innovasjon-business-informasjon-561388/

https://www.freepik.com/free-vector/conversation-concept-illustration_7118856.htm#page=1&query=conversation&position=0

Jeg er en 23 år gammel jente fra Arendal, som er bosatt i Oslo. Denne bloggen er laget som del av bachelorstudiet mitt, HR og personalledelse, der jeg spesialiserer meg innenfor digital markedsføring. Her kommer jeg til å legge ut ukentlige innlegg med fokus på ulike aspekter innenfor digital markedsføring.

2 Comments

Leave a Reply to Kim Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *