• Sosial Kommunikasjon

  Konsernet anklaget for barnearbeid, men bærekraftig markedsføring i datterselskapet?

  Jeg har valgt å skrive dette innlegget, fordi del av eksamensoppgaven jeg har nå omhandler en virksomhet og bærekraft. Virksomheten vi valgte var Nespresso, som er eid av Nestlé konsernet. Inspirasjonen for innlegget er det nåværende søksmålet mot Nestlé der de blir anklaget for bruk av barnearbeid.  Barnearbeid og hvorfor det er vanskelig å stoppe Barnearbeid kort forklart er arbeid utført av barn innenfor rammene av en virksomhet. Til tross for at dette har blitt i forbudt per barnekonvensjonen (FN), samt menneskerettsloven, så skjer det enda. I flere land blir fortsatt barnearbeid sett på som en viktig, effektiv og billig forutsetning for den økonomiske utviklingen (da også spesielt i familiedrevet virksomheter).  En grunn til…

 • Sosial Kommunikasjon

  I hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso?

  I dette innlegget kommer jeg til å fortelle litt om hva bærekraft er, med FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt, og deretter går jeg inn på i hvilken grad Nespresso forholder seg til disse. Alt dette blir basert på hva som er mulig å se «fra utsiden», altså på Nespresso sine egne sider.  Hva er FN sine bærekraftsmål?  Det er fort å kun tenke på miljøet når man hører ordet «bærekraft», men FN sine bærekraftsmål dekker også økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene deres er en arbeidsplan de, i samarbeid med flere land rundt om i verden, har utarbeidet for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne…

 • Sosial Kommunikasjon

  Kundereisen til Nespresso

  I dette første innlegget kommer jeg til å fokusere på kundereisen til Nespressos målgruppe, og basere dette på forbrukeratferd og medievaner. Først kommer jeg til å gi litt informasjon om videre blogginnlegg, samt hva jeg gjør nå, og deretter forklarer jeg de ulike begrepene før jeg til slutt skriver om selve kundereisen.  Litt informasjon  I dag har vi offisielt startet med del 2 av valgfaget, Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Denne delen handler om sosial kommunikasjon, og her kommer vi til å ha et bærekraftperspektiv gjennom hele denne delen. Cecilie Staude er foreleseren vår, og forslagene til blogginnleggene vi skal skrive er mer casebaserte enn tidligere. På grunn av dette kommer mange…

 • Digital Markedsføring,  Personlig

  Refleksjonsnotat fra del 1

  Nå har vi nådd slutten av den første delen av dette kurset. Dette innlegget er som tittelen sier – et refleksjonsnotat. Her kommer en kort oppsummering av hva jeg har lært, og hvilke konsekvenser dette har både for meg og for samfunnsutviklingen. Jeg kommer også til å gå inn på de temaene jeg mener har vært spesielt interessante og/eller viktige.  Oppsummering: Dersom jeg skulle skrevet en grundig oppsummering av alt vi har lært, så hadde jeg måttet gjøre som Krokan og skrive en hel bok eller to. Vi har gått inn på spennende temaer som: nettverksøkonomi, kunstig intelligens, digitale studieteknikker, blokkjeder og mye mer. Flere av disse temaene er det…

 • IT

  Blokkjeder er mer enn bare Bitcoins

  Du har nok hørt om Bitcoins og andre kryptovaluta, men vet du hva teknologien bak dem er? Og hvordan den fungerer? I dette innlegget skal jeg forklare hva blokkjeder er og hvordan denne teknologien kan brukes her i Norge. Hva er blokkjeder? Blokkjeder kan helt enkelt forklares som en lang kjede med blokker fulle av informasjon. Disse blokkene har informasjon i form av egne koder som er unike for de enkelte blokkene, og dette knytter dem sammen med blokken før og etter dem. Med andre ord går informasjonen i “arv” fra blokk til blokk. På grunn av dette kodebaserte oppsettet og informasjonsdelingen mellom blokkene, er blokkjeder resistente mot informasjonsendring. Altså…

 • Digital Markedsføring,  IT

  Hvordan kan digitale markedsførere utnytte filterbobler og ekkokamre?

  Filterbobler og ekkokamre er to fenomener som kan utnyttes og anvendes i digital markedsføring, men hvor etisk er det? I dette innlegget kommer jeg til å forklare hva disse fenomenene er, hvordan de oppstår og hvordan det kan anvendes innenfor markedsføring. Deretter kommer jeg til å prøve å belyse problematikken rundt dette i et forsøk på å bidra til økt bevissthet rundt dette med digitale spor.  Filterbobler og ekkokammer enkelt forklart:  Store norske leksikon definerer en filterboble som: «en systematisk, individuelt tilpasset avgrensing av informasjon og opplevelser på internett som kan føre til ensretting og stagnasjon hos enkeltbrukere eller grupper». Med andre ord, så er det så utrolig mye informasjon…