• Sosial Kommunikasjon

  Konsernet anklaget for barnearbeid, men bærekraftig markedsføring i datterselskapet?

  Jeg har valgt å skrive dette innlegget, fordi del av eksamensoppgaven jeg har nå omhandler en virksomhet og bærekraft. Virksomheten vi valgte var Nespresso, som er eid av Nestlé konsernet. Inspirasjonen for innlegget er det nåværende søksmålet mot Nestlé der de blir anklaget for bruk av barnearbeid.  Barnearbeid og hvorfor det er vanskelig å stoppe Barnearbeid kort forklart er arbeid utført av barn innenfor rammene av en virksomhet. Til tross for at dette har blitt i forbudt per barnekonvensjonen (FN), samt menneskerettsloven, så skjer det enda. I flere land blir fortsatt barnearbeid sett på som en viktig, effektiv og billig forutsetning for den økonomiske utviklingen (da også spesielt i familiedrevet virksomheter).  En grunn til…

 • Sosial Kommunikasjon

  I hvilken grad er bærekraft integrert i Nespresso?

  I dette innlegget kommer jeg til å fortelle litt om hva bærekraft er, med FN sine bærekraftsmål som utgangspunkt, og deretter går jeg inn på i hvilken grad Nespresso forholder seg til disse. Alt dette blir basert på hva som er mulig å se «fra utsiden», altså på Nespresso sine egne sider.  Hva er FN sine bærekraftsmål?  Det er fort å kun tenke på miljøet når man hører ordet «bærekraft», men FN sine bærekraftsmål dekker også økonomi og sosiale forhold. Bærekraftsmålene deres er en arbeidsplan de, i samarbeid med flere land rundt om i verden, har utarbeidet for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. I denne…

 • Sosial Kommunikasjon

  Kundereisen til Nespresso

  I dette første innlegget kommer jeg til å fokusere på kundereisen til Nespressos målgruppe, og basere dette på forbrukeratferd og medievaner. Først kommer jeg til å gi litt informasjon om videre blogginnlegg, samt hva jeg gjør nå, og deretter forklarer jeg de ulike begrepene før jeg til slutt skriver om selve kundereisen.  Litt informasjon  I dag har vi offisielt startet med del 2 av valgfaget, Digital Markedsføring ved Høyskolen Kristiania. Denne delen handler om sosial kommunikasjon, og her kommer vi til å ha et bærekraftperspektiv gjennom hele denne delen. Cecilie Staude er foreleseren vår, og forslagene til blogginnleggene vi skal skrive er mer casebaserte enn tidligere. På grunn av dette kommer mange…