Studieteknikker

Digital læring

Den første delen av kurset, Digital Markedsføring, er nå ordentlig i gang for oss. Vi starter med hovedtemaet Digital økonomi og forretningsmodeller, med Arne Krokan som foreleser. I tillegg til dette er vi så heldige at foreleserne våre ser verdien i at vi studenter lærer hvordan å lære. På grunn av dette har de brakt inn Marianne Hagelia som gjesteforeleser, og hun…

Continue Reading