• Digital Markedsføring

    Plattformtjenesten som samler Oslos nisjebutikker

    Denne uken har jeg fått lære mer om hva plattformtjenester er, og det er dette innlegget kommer til å handle om. Her kommer jeg også til å presentere en plattformtjeneste som driver lokalt i Oslo, og hvordan de har senket transaksjonskostnadene.  Hva er en plattformtjeneste? Når jeg nå har lest meg opp på dette har jeg funnet ut at det er svært vanskelig å finne en direkte definisjon om hva en plattformtjeneste er. Estudie.no har denne definisjonen: «Digitale plattformer er en forretningsmodell fordi plattformen skaper skaper verdier gjennom å fasilitere transaksjoner mellom to eller flere uavhengige grupper, f.eks. forbrukere og leverandører.» Jeg forstår dette som at en plattformtjeneste til en viss grad…